Gyrotonic

Podmínkami reservace

Reservace lze rušit bezplatně minimálně 48h předem.

Jsem si vědom/a, že systém eviduje mé rezervace. Pokud včas nestornuji svou rezervaci, dle obchodních podmínek lze po právu požadovat její úhradu.